Ons onderwijs

Op de John F. Kennedyschool mag je leren zoals dat bij jou past. Wij willen je helpen om ook je andere leerstijlen te ontwikkelen. Wij verzorgen boeiend 3D onderwijs waarbij we je willen laten leren voor het leven. Met behulp van betekenisvol leren geven wij jou de ruimte om jezelf te ontplooien, je kwaliteiten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen. Rust en regelmaat zorgen voor een veilige omgeving waarin je gezien wordt.
We hebben oog voor elkaar, geven elkaar de ruimte en hebben respect voor elkaar. 

Onze kernwaarden:
Betrokkenheid- Eigenheid- Veelzijdigheid- Veiligheid
Ons Motto:
Ontdek je eigen KLEUR:
Kracht van samenwerken, Leerklimaat, Eigen leerproces, Uitdagend onderwijs, Rijke leeromgeving.

Samen ontdekken we waar je goed in bent en wat bij je past!

Ons Onderwijs
3D leren

Onze werkwijze

Wij bieden als school onderwijs aan leerlingen van 2 tot en met 13 jaar oud. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen instromen op onze school in Peutergroep De Kennedy van kinderopvangorganisatie Kindernet.
Met boeiend 3D-onderwijs sluiten we aan op adaptief onderwijs. Ieder kind leert en ontwikkelt zich niet alleen op zijn eigen niveau maar ook op zijn eigen manier. Wij hebben het op onze school over rood-geel-blauw leren. Waarbij rood leren staat voor 'de doeners', fysiek, bewegend leren. Blauw voor 'de voelers', relatie, samen, coöperatief. Geel voor 'de denkers', mentaal, zelfstandig leren. Bij onze instructie en verwerking houden wij rekening met alle stijlen. 
Onze klassen bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd. Ze leren de lesstof samen met leeftijdsgenoten maar ieder op zijn of haar eigen manier en niveau. Een uitdagende, rijke leeromgeving, veiligheid, rust en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige personen.

Samenwerken

Door samen te werken, voel je je verantwoordelijk voor jezelf en voor de ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kinderen. Ook onze teamleden zoeken elkaar op om met en van elkaar te leren. Daarnaast steken we veel tijd in het op de hoogte blijven van onderwijskundige ontwikkelingen. Mede hiermee blijft de kwaliteit van het onderwijs hoog en verbeteren we constant onze lessen. De maatschappij van nu verandert in zowel sociaal-maatschappelijk als in technologisch opzicht snel. Het is essentieel dat de lessen en leerkrachten daarin mee veranderen. Waar nodig kan hierbij ondersteuning worden geboden door collega leerkrachten, de intern begeleider, de directeur of externen.

Wij zijn samen school en verantwoordelijk voor het welbevinden van alle kinderen. Samen betekent bij ons: school, ouders en kinderen. We zorgen voor een open, eerlijke en transparante communicatie met elkaar.

Veilig en vertrouwd 

Dat is natuurlijk het belangrijkste voor ieder kind. Als je lekker in je vel zit gaat de rest vanzelf en kom je tot ontwikkeling. Hierbij geloven we in onderwijs op maat. Ieder kind moet kunnen leren op de manier waarop hij of zij dat het beste kan, in een omgeving waar het kind zich vertrouwd voelt. We steken dan ook veel tijd en energie in de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind, onder andere met behulp van de Kanjertraining. We maken met elkaar op school duidelijke afspraken waar iedereen zich aan houdt. Zo zorgen we ervoor dat iedereen het fijn heeft op de John F. Kennedyschool.
We gaan voor een brede ontwikkeling van het kind op zowel cognitief, sociaal, cultureel, creatief als motorisch vlak. 

Ontdekken waar

je goed in bent

en wat bij je past