Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en onze school verloopt via de web- of mobiele apps van Socials Schools. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het ontvangen van nieuwsbrieven of aankondiging van activiteiten. Het is ook mogelijk om via de app een-op-een gesprekken met de leerkracht van uw kind te voeren. Updates vanuit de app komen ook als e-mail binnen.

Via deze app zijn ook de afspraken voor ouderavonden en tienminutengesprekken te zien. Berichten en nieuws over de school of oudercontact-momenten zijn allemaal te verkrijgen via de app. Ouders krijgen hier eventueel ook een e-mail over.

Voor een kennismakingsgesprek en andere vragen is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Als u nog vragen hebt, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.

open en eerlijk

transparante communicatie