Ouders

Ondersteuning voor  ouders/verzorgers

Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’.
Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen en vindt er een Ondersteuningsteamoverleg (OT) plaats. Dit gebeurt alleen met toestemming van ouders/verzorgers en zij worden altijd uitgenodigd. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het samenwerkingsverband IJssel-Berkel. De onderwijscoach vanuit het samenwerkingsverband en de intern begeleider van de school sluiten altijd bij een OT aan en indien nodig andere experts.

Ouders 1
Ouders 2

Intern begeleider

Wij werken op school met een intern begeleider (IB-er). Het is de verantwoordelijkheid van de intern begeleider om ervoor te zorgen dat de cyclus van opbrengst- en handelingsgericht werken in de school optimaal functioneert en dat het team zich professionaliseert in het uitvoeren van Passend Onderwijs.

Als leerkrachten vragen hebben of vastlopen in de groep met een kind komt de intern begeleider observeren. Samen wordt er gekeken naar de beste aanpak voor dit kind. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.
Heeft u zelf vragen of kwesties over bijvoorbeeld opvoeden, faalangst, dyslexie, etc.? Dan kunt u deze vragen in eerste instantie bij de leerkracht neerleggen. Mocht er meer expertise nodig zijn dan is de intern begeleider de aangewezen persoon om eventueel hulp van experts buiten de school in te schakelen. Vanwege ons netwerk verwijzen wij de vragen makkelijk door naar een goede specialist.

 

Schoolvakanties

Hier zijn overzichtelijk de data van schoolvakanties, nationale feestdagen en studiedagen te zien. Daarnaast maken we gebruik van het digitale communicatiesysteem 'Social Schools'. Via deze weg worden ouders/verzorgers van onze school goed op de hoogte gehouden van nieuws, informatie, activiteiten, etc. In deze omgeving staat ook de jaarkalender, zodat u een goed overzicht heeft over het gehele schooljaar. 
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle gezinnen ook een jaarkalender op papier mee naar huis.

Bekijk de kalender

Ouderraad

De ouderraad van onze school is een zelfstandige stichting die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en te bekostigen. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders en zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij denken ook mee over de activiteiten die plaatsvinden.

Meer over de ouderraad

Onze bibliotheek

Lezen maken we leuk!