Groepen

Onze schoolklassen

Onze klassen zijn verdeeld over 8 verschillende groepen. Groep 1/2 A, groep 1/2 B, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. We hebben een gemiddelde groepsgrootte van ongeveer 23 kinderen. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in de groep. Er wordt zowel in de klassen, buiten de klassen en buiten de school gewerkt en geleerd. Buiten de klassen zitten ook verschillende groepen met elkaar te werken en te leren. We beschikken over veel extra ruimtes buiten de klaslokalen, wij noemen dat onze TOP ruimtes: Talent Ontwikkel Pleinen. Hier zijn werkplekken gecreëerd waar alleen, samen of in groepjes gewerkt kan worden aan een opdracht. Kinderen leren hier kritisch te zijn, problemen op te lossen, goed te communiceren en hun creativiteit te ontwikkelen. 

Hieronder kunt u een indruk van de groepen krijgen.

Onderbouw eten en drinken

Onderbouw eten en drinken

Onderbouw spelenderwijs leren

Onderbouw spelenderwijs leren

Middenbouw eten en drinken

Middenbouw eten en drinken

Middenbouw aan de slag

Middenbouw aan de slag

Bovenbouw wisbordjes en Chromebook

Bovenbouw wisbordjes en Chromebook

Bovenbouw wordt voorgelezen

Bovenbouw wordt voorgelezen

TOP rood - geel - blauw werken

TOP rood - geel - blauw werken

TOP ruimte aan de slag

TOP ruimte aan de slag

Spelenderwijs

leren