Ouderraad

De ouderraad is een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven stichting met een voorzitter, secretaris en penningmeester. De stichting is afhankelijk van bijdrages van andere ouders. Dit geld wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen die door de ouderraad, in samenwerking met leerkrachten, bedacht en georganiseerd worden. Het gaat dan om zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten. De ouderraad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.

Contact

Heeft u ideeën voor de ouderraad? Wilt u weten wie er in de organisatie zit? Of Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neem dan contact op via de onderstaande knop. Dan wordt uw vraag zo snel mogelijk behandeld.

Contact opnemen

Oudervereniging
John F. Kennedy Ï¿½ Zutphen 008

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met het Sinterklaasfeest, vieringen als Kerstmis en Pasen, thema- en sportdagen, projecten als de Kinderboekenweek, de verkeersweek, de avondvierdaagse en activiteiten ten behoeve van goede doelen. Ook cadeaus voor bijvoorbeeld Sinterklaas worden door hen geregeld. Om dit allemaal te financieren wordt er gevraagd om een ouderbijdrage. Deze bijdrage is belangrijk omdat de activiteiten niet tot nauwelijks door de overheid gefinancierd worden, maar wel heel belangrijk zijn voor de kinderen. Hoewel de ouderbijdrage in principe vrijwillig is, is het wel heel belangrijk. Daarnaast is het ook een richtbedrag.
Komt uw kind tussentijds op school of gaat u verhuizen? Dan wordt de ouderbijdrage aangepast of (deels) terugbetaald. De ouderraad bepaalt jaarlijks in samenspraak met de school en de MR de hoogte van de bijdrage.

Taken

De ouderraad houdt zich samen met de leerkrachten bezig met het bedenken, organiseren en financieren van leuke activiteiten voor de leerlingen. Zij beslissen niet mee in het algehele beleid van de school, dat doet de medezeggenschapsraad. Iedere ouder of verzorger is lid van de ouderraad en kan zich beschikbaar stellen om de activiteiten te organiseren.

 

  • De ouderraad overlegt meerdere malen per jaar in aanwezigheid van een leerkracht en/of de directeur.
  • De ouderraad ondersteunt, regelt en financiert feesten en (buitenschoolse) activiteiten als de kerstviering en sportdagen.
  • De ouderraad houdt voorzieningen in stand die voor ouders en leerlingen van belang zijn.

Ouderhulp

onmisbaar!