BSO

Buitenschoolse opvang en Peutergroep

De buitenschoolse opvang van onze school is mogelijk dankzij de samenwerking met kinderopvang Kindernet.
Er zijn heldere afspraken gemaakt tussen de school en de opvang. De kinderopvang sluit volledig aan op de missie en visie van onze school. De BSO is er voor alle kinderen van 4 tot en met 13 jaar oud die voor of na schooltijd opvang nodig hebben. De kinderen mogen zelf invulling geven aan hun vrije tijd, maar ook meedoen aan diverse activiteiten. 
Van maandag t/m vrijdag is er opvangmogelijkheid in de school van 07:00 uur tot 18:30 uur.
Daarnaast hebben wij in school ook peutergroep De Kennedy. Kinderen vanaf 2 jaar kunnen hier terecht. We ervaren dat de overgang met 4 jaar naar de basisschool hierdoor nog soepeler verloopt, de kinderen zijn immers al gewend aan de school en de omgeving. De peutergroep is gesitueerd tussen de twee kleutergroepen, thema's en activiteiten worden hierdoor gemakkelijk samen voorbereid en peuters nemen geregeld een kijkje in de kleuterklassen.

Voorschoolse opvang

Kinderen kunnen hier vanaf 07.00 uur terecht. Een pedagogisch medewerker brengt de kinderen op tijd naar de les.

Naschoolse opvang

Na schooltijd worden de kinderen tot uiterlijk 18:30 uur opgevangen in de BSO door de pedagogisch medewerkers. Daar is ruimte voor een gezonde snack en even gezellig bijkletsen. Daarna is er tijd om te sporten, spelen of ontspannen. 

Aanmelden

U en uw kind zijn van harte welkom om even te kijken bij de BSO. We zijn altijd bereikbaar via de mail of telefoon voor meer informatie. U kunt dan aangeven dat u interesse heeft in BSO en/of peutergroep De Kennedy     

T 0575 – 533 800
E info@kdvkindernet.nl

Bso

Doorgaande lijn

BSO en peutergroep in de school