Leerlingenzorg

Leerlingen-ondersteuning

Als school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Wij werken handelingsgericht (HGW). Dit is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de kinderen. In de groepen wordt gewerkt met een instructie op 3 niveaus. Een basis aanpak, een intensieve aanpak en een verrijkte aanpak.
We werken samen met relevante partners zoals het samenwerkingsverband IJssel- Berkel. Dit is een regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs, samen zorgen we voor passend onderwijs voor elk kind. Ook werken wij samen met bijvoorbeeld de GGD. Mocht er expertise nodig zijn die wij niet in school hebben dan halen wij de expertise en experts daarvandaan. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Leerlingen Ondersteuning 2
Small 20200930 JBO 4517[1]

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden niet zomaar doorverwezen naar ander onderwijs. We passen ons onderwijs aan op het niveau van de kinderen die we hebben. Leerkrachten stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Als school beschikken wij over de kennis en vaardigheden voor (lichte) onderwijsondersteuning. Onze leerkrachten kunnen dat bieden.

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de extra zorg die uw kind nodig heeft op school? Neem dan contact met ons op. Wij doen ons best altijd maatwerk te leveren en brengen graag samen met u de ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart.

Specialisten

Onze leerkrachten hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook bij faalangst, te weinig zelfvertrouwen, angst, ADHD, allergieën of eventuele hulpbehoeftes. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op dit gebied. Als er extra ondersteuning nodig is, dan vertrouwen wij als school op ons netwerk. De John F. Kennedy zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. Ze worden niet zomaar doorverwezen naar een andere school.

Leerlingen Ondersteuning 1

 Plusklas

Als school bieden wij passend onderwijs en hebben wij gespecialiseerde leerkrachten voor onze hoog- en meerbegaafde leerlingen. Zij worden in de les op een manier aangesproken die past bij hun denkniveau en krijgen extra uitdagende vraagstukken. Daarnaast krijgen deze leerlingen de kans om in een plusgroep te werken aan een onderwerp dat hun interesse heeft. 

mijn manier

mijn leerproces